Музика И Психологија

Психологија времена: зашто свако тече различитом брзином?

Време увек тече истом брзином, оно што се мења је наша перцепција истог. Полазећи од ове идеје, психологија времена иде даље и показује нам како наша перцепција времена може утицати на наше понашање.